Bu sempozyum içlerinde Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) gönüllülerinin de bulunduğu pek çok insan hakları aktivistinin ortak çabalarıyla organize edilmektedir.

İşkence ve kötü muamelenin yaşanmadığı bir dünya misyonuyla hareket eden TİHV, işkence görenlerin fiziksel-ruhsal-sosyal açıdan tam bir iyilik haline ulaşabilmelerine yardımcı olmak ve işkence ve kötü muamelede cezasızlıkla mücadeleye katkı sağlamaktır. TİHV'nın temel hedefleri, işkence görenlerin tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimlerini sağlamak, işkence iddialarının etkin, hızlı ve bağımsız olarak soruşturulması yoluyla işkencede hesap verilebilirliği sağlamak, uluslararası insan hakları normları ışığında işkenceyi önleyici mekanizmalarının kurulması ve/veya geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Basta TİHV olmak üzere, Amnesty International ve Aktion der Christen für die Abschaffung der Folter (ACAT) gibi pek çok insan hakları savunucusu organizasyonun değerli fikir ve önerileri organizasyonun şekillenmesinde büyük rol oynamıştır.

Web sayfamızda logoları yayınlanan kurumlar sempozyumu finansal katkılarıyla desteklemektedirler.

Özgül Dede
S. Murat Özten