Sonja Wenger, Gazeteci, Bern-İsviçre

1970 doğumlu olan Sonja Wenger ABD'deki oyunculuk eğitiminden sonra Isvicre'deki gazetecilik okulu Medien-Ausbildungs-Zentrum (MAZ)'dan mezun oldu. 2006'dan 2014 yılına kadar, işkence konusunu değişik bakış açılarıyla ele alan yazılarının yayınlandığı haftalık Zürih gazetesi WOZ'da yurtdışı servisi editörlüğünü yaptı. Bugün serbest gazeteci olarak çalışmakta ve yazıları WOZ, Bieler Tagblatt, Smartmedia Publishing ve Ensuite-Zeitschrift zu Kultur & Kunst gibi gazete ve dergilerde yayınlanmaktadır.

Denise Graf, Avukat, İsviçre


Denise Graf 80'li yılların başında yaklaşık iki yıl Federal Polis Dairesinde çalıştı. Daha sonra 10 yıl Caritas'in İltica Servis'nde sorumluluk üstlendi. Yaklaşık 15 yıldır Amnesty International Isviçre Temsilciliğ'nin İltica Koordinatörü olarak çalışıyor.

 

Prof. Dr. Thomas Wenzel, Psikiyatr, Psikoterapist, Avusturya

 


 

 

Prof. Dr. Thomas Wenzel Dünya Psikiyatri Birliğ'nin Eziyet ve İşkencenin Sonucları Üzerine Bilimsel Komitesi'nin başkanlığını yürütmüştür. Yine geçmişte Uluslararası Hukuk ve Ruhsal Sağlık Akademisi'nde genel sekreterlik, İşkence Mağdurları Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi'nde (IRCT) Medikal Direktörlük ve İstanbul Protokolü İçin Bilinclendirme ve Egitim Önlemleri Projesi (ARTIP)`te koordinatörlük yapmıştır. Bugün Viyana Tıp Üniversitesi'nde calışmaktadır.

 

 

Dr. Metin Bakkalcı, Pratisyen Hekim, Türkiye

 

Metin Bakkalcı 1988-1996 yılları arasında pratisyen hekim olarak çalıştı. 2002-2006 yılları arasında Türk Tabipler Birliği'nde ikinci başkanlık yaptı. Türkiye Insan Haklari Vakfı'nın kurucu üyelerinden biridir ve halen bu vakfin genel sekreterliğini ve TIHV bünyesindeki İskence Görenler icin Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri'nin koordinatörlüğünü yürütmektedir.

 

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Hekim, Adli Tıp Uzmanı, Türkiye

25 yıldır Adli Tıp alanında, 20 yıldır insan hakları ihlallerinin dökümantasyonunda çalışmaktadır. İstanbul Protokolü ve İşkence Atlası'nın yazarlarından biridir. Uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürütmüş olup, hala bu kurumda profesör olarak görev yapmaktadır. Yine Türkiye Insan Haklari Vakfi (TIHV)'nın başkanlığını yürütmekte ve 2012'den beri International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)'in konsey üyeliğinde bulunmaktadır.

Miriam Reventlow, Uluslararası İşkence Mağdurları Rehabilitasyonu Konseyi Danışma Başkanı

Sayın Miriam Reventlow merkezi Kopenhag'da bulunan Uluslararası İşkence Mağdurları Rehabilitasyonu Konseyi'nin danışma başkanlığı görevini yapmaktadır. Organizasyonun  İşkence mağdurlarının rehabilitasyonu ve işkencenin tamamen yasaklanması konulu küresel düzeydeki çalışmalarının yürütücüsü konumundadır. Çalışmalariı  Birleşmiş Milletler ve bölgesel insan hakları örgütleri ile olan ilişkilerde yoğunlaşmış, aynı zamanda İstanbul Protokolü'ne göre belirlenen işkencenin belgelenmesi temasının tanıtımını üstlenmiştir. Almanya ve Güney Afrika'da hukuk eğitimi almış olup, uluslararası hukuk ve insan hakları alanında kapsamlı deneyim sahibidir. Daha öncesinde Alman Kızıl Haç'ı, Fransa ve Güney Afrika'da ise değişik sivil toplum kuruluşlarında çalışmıştır.